top of page
IvanaKlimentova.PNG
Ivana Klimentová
Psychologická terapia

Terapeutka s bohatými skúsenosťami z oblasti sociálnej práce a krízovej intervencie. Počas svojho doterajšieho pôsobenia prechádzala oblasťami ako "harm reduction" s užívateľmi a užívateľkami drog, spolupracovala s detskými domovmi, vrátane práce s rodičmi v náročných životných situáciách či s charitatívnymi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi bez domova.
 

Aktuálne pôsobí ako poradkyňa na krízovej linke pomoci a na národnej linke pre ženy zažívajúce násilie. Svoje poradenské a terapeutické služby poskytuje v organizácii Bezpečný ženský dom, ktorá zabezpečuje útočisko a zázemie ženám unikajúcim pred násilím. 
 

Problematika "nezdravých" a násilných vzťahov bola taktiež predmetom jej doktorandskej práce a dodnes zostáva jednou z nosných tém jej pôsobenia. No a zoznam jej skúsenosti je nutné doplniť o spoluprácu s organizáciami 1 Rodič a IPčko.sk.
 

Okrem rozsiahlych skúseností je však jej vizitkou aj neustále vzdelávanie, čoho dôkazom sú výcviky v oblasti psychoterapeutickej systematiky, nenásilnej komunikácie, sekundárnej traumatizácie, krízovej intervencie, psychodynamiky či symbolickej psychoterapie. 

bottom of page