top of page

Sebaúcta

Podstatou sebaúcty je priatie samích seba takých akí sme. Naše osobnosti majú rôzne zložky a niektoré z nich vnímame viac, iné zasa menej pozitívne. Rovnako tak nás môže vnímať naše okolie, ktoré na nás kladie rôzne požiadavky nezamýšľajúc sa nad tým, čo je vhodné pre nás samotných. Podľa toho ako tieto požiadavky napĺňame, resp. nenapĺňame často môžeme mylne hodnotiť  samích seba. Ale je tento pohľad vôbec správny? 

 

Sebaprijatie je proces, pri ktorom Vás radi budeme sprevádzať.

bottom of page