top of page

Stres

Stres je obranná reakcia na rôzne vonkajšie podnety. V určitej miere je konštruktívny, pretože nás môže podnecovať k potrebnej aktivite. Môže byť pozitívny (napr. tešenie sa na dovolenku), ale tiež negatívny (napr. pri časovom tlaku v práci). Ak je však dlhodobý môže vyvolať sériu ďalších symptómov a môže sa negatívne prejaviť vo forme ďalších ochorení, napr. srdcovo cievnych. Preto je dôležité jeho prevencii a zvládaniu venovať náležitú pozornosť. 

 

Poďte s nami spoznať stratégie a techniky ako sa s týmto "spoločníkom" vysporiadať. 

bottom of page