top of page

Úzkosť

Úzkosť je zložitá kombinácia emócií zahŕňajúcich strach, zlé predtuchy či obavy. Často je sprevádzaná fyzickými príznakmi, ako je búšenie srdca, pocit nevoľnosti, bolesť na hrudníku, skrátené dýchanie, chvenie rúk a podobne. Líši sa dĺžkou trvania, ale tiež intenzitou prežívania, kedy sa objavuje prežívanie od ľahkého nepokoja až po stav paniky.

Poďte sa spolu s nami pozrieť na možnosti, ako úzkosť zvládnuť a eliminovať jej prejavy. Spolu to určite dokážeme.

bottom of page