top of page

Vzťahy

Vzťahy sú prírodzenou súčasťou ľudského bytia. Dobré a zdravé vzťahy sú základným predpokladom zázemia, bezpečia a istoty v živote. Od kvality našich vzťahov závisí miera našej celkovej spokojnosti so životom. Do sociálnych väzieb vstupujeme na pracovisku, v rodine, intímnej sfére, s priateľmi či v komunite. 

Čo však robiť ak začneme pociťovať, že niektoré z týchto vzťahov nás prestávajú napĺňať, alebo sa dokonca ocitajú v kríze? Alebo sa obávame straty svojho partnera? Vytratili sa z nášho vzťahu veci, ktoré v ňom vytvárali ten neodolateľný magnetizmus? Zhoršila sa vzájomná komunikácia, objavujú sa konflikty? 

Verte, všetky problémy majú svoje riešenia a tie môžu byť často jednoduchšie než si myslíte. 

bottom of page